Η ΕΠΙΛΟΓΗ

Ακολουθήσαμε πιστά τους κυνοφιλικούς κανόνες και την παράδοση. Ακούσαμε προσεκτικά αυτούς που είχαν την εμπειρία και τη γνώση. Μελετήσαμε τους διεθνείς γενεαλογικούς χάρτες. Επισκεφθήκαμε εκθέσεις μορφολογίας και εκτροφεία. Καταλήξαμε σε συγκεκριμένους τύπους Λάμπραντορ και Γκόλντεν και προμηθευτήκαμε ικανά δείγματα, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Και ήταν η κορύφωση του άγχους και της προσδοκίας, της αμφιβολίας αλλά και της ελπίδας.

Photo gallery of Η ΕΠΙΛΟΓΗ