Διεθνής έκθεση Κ.Ο.Ε.

16/05/2009

Οι διακρίσεις των σκύλων μας στην έκθεση αυτή.

M.C. of Palmhill P.U. Day Dream καλύτερο προκαταρκτικής κουταβιών φυλής Labrador (BMPOB)

M.C. of Palmhill R.U. Petite Folle καλύτερο κουτάβι φυλής Labrador (BPOB)

M.C. of Palmhill Midnight Boy καλύτερο νέων φυλής Labrador (BJOB)

M.C. of Palmhill Amour 1ος ανοικτής κατηγορίας αρσενικών Labrador CAC - CACIB

UGO DU SERCLE DE SAMSON 1ος κατηγορίας πρωταθλητών αρσενικών Labrador RCAC - RCACIB

M.C. of Palmhill L.G. Athos καλύτερος προκαταρκτικής κουταβιών φυλής Golden Retriever (BMPOB)

M.C. of Palmhill VIRGO 1ος κατηγορίας εφήβων αρσενικών φυλής Golden Retriever RCAC - RCACIB

M.C. of Palmhill Majorete 1η ανοικτής κατηγορίας θηλυκών φυλής Golden Retriever RCAC - RCACIB

 

 

 

 

 

Photo gallery of Διεθνής έκθεση Κ.Ο.Ε.