Οι κριτές των ελληνικών εκθέσεων μορφολογίας.

21/07/2010
Με αυτή την απαράδεκτη κρίση των 11 λέξεων, που κόστισε 25 Euro, ο κριτής φαίνεται να μη γνωρίζει τη φυλή που κρίνει!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          M.C. of Palmhill                                                                                                           Άγιος Στέφανος         20   Ιουλίου    2010

                              εκτροφείο                                  

             Labrador & Golden retrievers  

                                                                                                                                                                     Π ρ ό ς :   1)  Κυνολογικό 'Όμιλο Ελλάδος.

                                                                                                                                                                                       2)  Όμιλο Κυνοφίλων Αθηνών.

                                                                                                                                                                                       3)  Σε κάθε ελληνικό όμιλο που

                                                                                                                                                                                             διοργανώνει εθνικές ή διεθνείς

                                                                                                                                                                                             εκθέσεις μορφολογίας σκύλων.

            

 

 

Θέμα:  Οι κριτές των ελληνικών εκθέσεων μορφολογίας.

 

Η ελληνική κοινωνία βομβαρδίζεται από προβληματικά σκυλιά και η ελληνική κυνοφιλία βαδίζει με βήματα αργά.

Οι εκθέσεις μορφολογίας στην Ελλάδα δεν λειτουργούν σε ρυθμούς και επίπεδο τέτοιο, που να δικαιολογούν απόλυτα το λόγο για τον οποίο ξεκίνησαν ως ιδέα και δημιουργήθηκαν ως θεσμός.

Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε εμείς οι εκτροφείς στο σύνολό μας να γίνουμε καλύτεροι και να παραμένουμε καλοί, ικανοποιώντας στοιχειωδώς αυτό που η κυνοφιλία ως στάση ζωής υπαγορεύει, είναι θεσμοθετημένος και είναι αυτός των εκθέσεων μορφολογίας. Θεωρούμε τη συμμετοχή μας σε αυτές υποχρέωση, αλλά και ανάγκη,  γιατί η όποια αναγνώριση του σκύλου επικυρώνεται μέσα από αυτό το θεσμό. Άλλωστε πρέπει και να ελεγχόμαστε συνεχώς για αυτό που οι περισσότεροι προσφέρουμε και που είναι σε θέση να επηρεάσει της ζωές ανθρώπων.

Δυστυχώς όμως, όλο και περισσότεροι όχι υψηλού επιπέδου κριτές καλούνται, από το Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας και όλους τους ελληνικούς κυνοφιλικούς ομίλους (εξαιρούνται ελαχιστότατοι όμιλοι φυλών), για να καλύψουν τις εκθέσεις μορφολογίας στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε τη τεράστια προσπάθεια που καταβάλουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές. Ο τεράστιος όγκος δουλειάς για την υλοποίηση της κάθε έκθεσης, τα προβλήματα με το κλείσιμο των κριτών.  Πιστεύουμε πως μπορούμε και αξίζουμε πολύ καλύτερα! (μάλιστα το μηχανοργανωμένο σύστημα έκδοσης κρίσεων του Κ.Ο.Ε. δεν το έχουμε συναντήσει πουθενά στις πολλές δεκάδες εκθέσεις που έχουμε επισκεφθεί στην Ευρώπη και οφείλουμε ως προς αυτό να δώσουμε συγχαρητήρια).

Αδικείται ο μορφολογικά εξαίρετος, ο άριστος για να γίνει γεννήτορας σκύλος, όταν κρίνεται από κριτή που δε γνωρίζει καλά τη φυλή, γιατί εξισώνεται με κάποιο που δεν έχει μορφολογική αξία και ο κυνοτέχνης, ο σωστός εκτροφέας δηλαδή, εξισώνεται με τον παραγωγό κουταβιών. Αυτό έχει και ως άμεσο αποτέλεσμα την απαξίωση των εκθέσεων εκ μέρους των εκθετών και την συνεχή μείωση των συμμετοχών, όπως και την απαξίωση των βραβευμένων σκύλων εκ μέρους των ενδιαφερομένων για αγορά.

 Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι περισσότεροι έλληνες αγοραστές σκύλων, δεν ενδιαφέρονται για πολυβραβευμένα - καταξιωμένα εκτροφεία. Έχοντας μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, καταλήγουν σε pet shop ή όπου αλλού, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για τα προβλήματα τουλάχιστον υγείας που θα προκύψουν,  και την ενδεχόμενη απειλή της προσωπικής ακόμα και οικογενειακής ισορροπίας και γαλήνης. Είναι βέβαιο ότι δεν καταφέραμε, εσείς ως διοργανωτές και εμείς ως εκτροφείς και εκθέτες, να τους ενημερώσουμε σωστά και να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα του έργου μας.

Δεν είναι αυτοσκοπός οι όποιες εκθέσεις μορφολογίας. Αυτοσκοπός είναι η άριστη κρίση, η άρτια αιτιολόγηση της άποψης του κριτού, ως εργαλείο στα χέρια του εκτροφέα και η αναντίρρητη ανάδειξη του σωστού σκύλου (λόγω του κύρους του κριτού) ως εργαλείο στα χέρια του εν δυνάμει ιδιοκτήτη σκύλου.

Ας σταματήσουμε λοιπόν να διοργανώνουμε εκθέσεις σκύλων που δεν έχουν ουσιώδες κυνολογικό νόημα. Δώστε μας "ικανές" εκθέσεις μορφολογίας,  φέρνοντας κριτές με γνώσεις για τις φυλές που κρίνουν και με κύρος, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενική κατάταξη στους στίβους,  για να ξεκινήσουμε να στήνουμε επιτέλους μια ελληνική κυνοφιλία, αντάξια των καταξιωμένων κυνοφιλικά Ευρωπαϊκών κρατών.-

 

                                                                                                                                                                                     Μετά τιμής

 

                                                                                                                                                      Marguerite Weber και Χρήστος Ζαρολιάγκης

Photo gallery of Οι κριτές των ελληνικών εκθέσεων μορφολογίας.

Με αυτή την απαράδεκτη κρίση των 11 λέξεων, που κόστισε 25 Euro, ο κριτής φαίνεται να μη γνωρίζει τη φυλή που κρίνει!
Με αυτή την απαράδεκτη κρίση των 11 λέξεων, που κόστισε 25 Euro, ο κριτής φαίνεται να μη γνωρίζει τη φυλή που κρίνει!